Máy tính công nghiệp cho ứng dụng thị giác máy (VCO series) (2)

Máy tính công nghiệp chống nước IP67/IP69K (WCO series) (1)

Máy tính công nghiệp nhỏ gọn (BCO series) (2)

Máy tính công nghiệp tích hợp trên phương tiện vận tải, tàu hỏa (ACO series) (1)

Máy tính công nghiệp tùy biến cấu hình (RCO series) (5)