Hiển thị 1–12 của 42 kết quả

Bộ cấp nguồn AC lập trình hiệu suất cao IT7600

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 150V-300V
Current: 3A-144A
Power: 750W-54000W
2.000$

Mô phỏng lưới điện tái tạo hiệu suất cao IT7900P

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 350V-350V
Current: 30A-990A
Power: 5000W-165000W
2.000$5.000$

Mô phỏng lưới điện tái tạo IT7900

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 350V-350V
Current: 30A-990A
Power: 5000W-165000W
22.050$200.780$

Mô phỏng năng lượng mặt trời IT-N2100

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 80V-150V
Current: 10A-25A
Power: 800W-1500W
1.000$2.000$

Nguồn DC công suất cao IT6500

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 80V-1000V
Current: 10A-240A
Power: 800W-6000W
1.551$9.260$

Nguồn DC điều khiển kĩ thuật số IT6700

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: -60V-60V
Current: 5A-8A
Power: 100W-180W
300$500$

Nguồn lập trình AC hiệu suất cao IT-M7700

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 300V-600V
Current: 3A-15A
Power: 300W-1500W
1.500$2.000$

Nguồn lập trình AC/DC IT7800

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 350V-350V
Current: 30A-990A
Power: 3000W-165000W
10.000$231.890$

Nguồn lập trình DC 2 chiều IT-M3900C

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 10V-1500V
Current: -720A-1020A
Power: -12000W-12000W
2.945$10.415$

Nguồn lập trình DC 2 dải đầu ra IT6800A/E

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 8V-150V
Current: 1.2A-9A
Power: 72W-180W

Nguồn lập trình DC 3 kênh IT6300

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 5V-60V
Current: 3A-16A
Power: 15W-180W
1.000$1.500$

Nguồn lập trình DC công suất lớn IT-M3900D

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 10V-1500V
Current: 8A-1020A
Power: 1700W-12000W
2.560$8.945$