Hiển thị tất cả 8 kết quả

Máy hiện sóng cầm tay tín hiệu hỗn hợp MSO 2 Series

Hãng sản xuất: Tektronix
Bandwidth: 70MHz-500MHz
Analog Channels: 2, 4
Sample Rate: 1,5GS/s-2,5GS/s
1.960$2.960$

Máy hiện sóng miền hỗn hợp MDO3

Hãng sản xuất: Tektronix
Bandwidth: 100MHz-1GHz
Analog Channels: 2, 4
Digital Channels: lên đến 16
Sample Rate: 2,5GS/s-5GS/s
4.870$5.850$

Máy hiện sóng miền hỗn hợp MSO 4

Hãng sản xuất: Tektronix
Bandwidth: 200MHz-1,5GHz
Analog Channels: 4 hoặc 6
Digital Channels: lên đến 48
Sample Rate: 6,25GS/s
9.710$13.300$

Máy hiện sóng miền hỗn hợp MSO 5 Series B

Hãng sản xuất: Tektronix
Bandwidth: 350MHz-2GHz
Analog Channels: 4, 6 hoặc 8
Digital Channels: Lên đến 64
Sample Rate: 6,25GS/s
21.000$35.000$

Máy hiện sóng MSO 5 cấu hình thấp

Hãng sản xuất: Tektronix
Bandwidth: 1GHz
Analog Channels: 8
Digital Channels: Lên đến 64
Sample Rate: 6,25GS/s
5.000$

Máy hiện sóng TBS2000B

Hãng sản xuất: Tektronix
Bandwidth: 70MHz-200MHz
Analog Channels: 2, 4
Sample Rate: 1GS/s-2GS/s
1.640$3.640$

Máy hiện sóng Tektronix TBS1000C

Hãng sản xuất: Tektronix
Bandwidth: 50MHz-200MHz
Analog Channels: 2
Sample Rate: 1GS/s
499$1.760$

Máy hiện sóng tín hiệu hỗn hợp MSO 6 Series B

Hãng sản xuất: Tektronix
Bandwidth: 1GHz-10GHz
Analog Channels: 8
Digital Channels: Lên đến 64
Sample Rate: 50GS/s
38.200$62.700$