Cách sử dụng phổ tín hiệu để dễ dàng thu được nhiều thông tin hơn

A graphic user interface displaying FFT optimized vs Spectrum View.

Hiệu quả việc phân tích và gỡ lỗi phụ thuộc vào mức độ chi tiết của tín hiệu, nhưng với các tín hiệu liên quan đến tín hiệu chính lại nằm ở nhiều miền thời gian và tần số khác nhau, gây ra thách thức lớn cho việc phân tích

Các máy hiển thị phổ được tạo ra để giải quyết các khó khăn này. Máy hiện sóng MSO Sê-ri 4, 5 và 6 sử dụng bộ biến tần kỹ thuật số chuyên dụng trên tất cả các kênh hoạt động độc lập với cấu hình và cài đặt miền thời gian. Điều này cho phép khả năng hiển thị phổ của chúng, mang lại kết quả cải thiện trong phân tích tần số so với các phép biến đổi Fourier nhanh (FFT) truyền thống và cho phép bạn quan sát các thay đổi tín hiệu theo thời gian.

Tối ưu hóa hiển thị thời gian và tần số

Hiển thị phổ cho phép bạn kiểm soát độc lập cài đặt miền thời gian và miền tần số — việc thay đổi cài đặt trong một miền không ảnh hưởng đến miền kia. Điều này có nghĩa là bạn có thể xem các chu kỳ riêng lẻ trong miền thời gian đồng thời xem phổ, điều này là không thể với FFT truyền thống. Khi sử dụng Spectrum View trên nhiều kênh, bạn có thể đặt các tần số trung tâm khác nhau và xem các hành vi RF có liên quan và ảnh hưởng đến nhau như thế nào.

A graphic user interface displaying FFT optimized vs Spectrum View.
Ảnh 1: Biến đổi FFT và hiển thị phổ thông thường

A graphic user interface displaying FFT with not enough samples vs Spectrum View.
Ảnh 2: FFT không hiển thị đủ mẫu tín hiệu so với hiển thị phổ thông thường

Figure 2: FFT with not enough samples vs Spectrum View

A graphic user interface displaying FFT with not enough sample rate vs Spectrum View.
Hình 3: Tốc độ lấy mẫu của FFT không nhanh bằng

Chúng tôi cũng thêm khả năng cho bộ chuyển đổi kỹ thuật số downconverter trở thành đầu vào phần cứng cho hệ thống trigger cho phép dữ liệu DDC của chúng tôi kích hoạt trình kích hoạt Trigger. Điều này làm tăng xác suất đánh chặn của chúng tôi và khả năng bắt được các điểm bất thường trong miền RF.

Phần cứng DDC thu thập dữ liệu băng tần số cơ sở IQ cho mỗi kênh. Bởi vì điều này đang xảy ra bên trong ASIC, có mối tương quan về thời gian giữa thu tín hiệu tương tự và thu tín hiệu RF, điều này mang lại một lợi ích đáng kể. Quá trình xử lý phổ độc lập với đường dẫn tín hiệu tương tự, cho phép bạn thiết lập các cài đặt một cách độc lập.

Quan sát sự thay đổi của tín hiệu theo thời gian

Spectrum View không chỉ cho phép bạn thiết lập các tần số trung tâm khác nhau mà còn cho phép bạn kiểm soát phần nào của độ dài bản ghi miền thời gian đang được sử dụng cho màn hình phổ RF. Đây được gọi là Thời gian phổ.

A graphic user interface displaying an MSO58 oscilloscope 8 channel showing Spectrum View on multiple channels with RF analysis
Hình 4: Máy hiện sóng MSO58 8 kênh hiển thị phổ RF đa kenh

Suy nghĩ về việc gỡ lỗi 1 hệ thống có xung clock 40MHz đang thể hiện sự thay đổi không thể đoán trước về tần số của nó. Điều này thông thường rất khó để cô lập và xác định đặc tính với một máy hiện sóng truyền thống. Với các kích hoạt RF của Spectrum View trên biểu đồ RF so với thời gian, thật dễ dàng để cô lập vấn đề này và tìm kiếm những gì có thể gây ra sự cố.

A graphic user interface displaying isolating MHz clock issue with frequency trigger.
Hình 5: Cách ly sự cố xung clock MHz với bộ kích hoạt tần số

Các ứng dụng khác của Spectrum View

Với Spectrum View, các điều khiển độc lập cho phép bạn dễ dàng tối ưu hóa chế độ xem miền thời gian và hiển thị tần số. Thời gian phổ cho phép bạn quan sát sự thay đổi của tín hiệu theo thời gian để bạn có thể trả lời các câu hỏi như: Quang phổ thay đổi như thế nào theo thời gian? Và chính xác thì chế độ xem miền thời gian của tôi trông như thế nào vào cùng thời điểm đó? Điều gì tương quan với quang phổ đó?

Nguồn : TEKTRONIX

Call Now Button
Contact Me on Zalo