Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ sửa chữa thiết bị đo

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ.

Email: info@tekscom.com.vn

Phone: (024) 22.468.768 | Fax: 024.3795 9911

Hotline: 0866.187.436

 

 

Dịch vụ hiệu chuẩn máy đo

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ.

Email: info@tekscom.com.vn

Phone: (024) 22.468.768 | Fax: 024.3795 9911

Hotline: 0866.187.436

Cho thuê đường truyền

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ

Email: info@tekscom.com.vn

Phone: (024) 22.468.768 | Fax: 024.3795 9911

Hotline: 0866.187.436</p>