Máy phát tín hiệu. Máy phát tín hiệu Tektronix bao phủ một loạt các ứng dụng, từ tái tạo tín hiệu cảm biến đến tạo ra tín hiệu RF và tín hiệu dữ liệu nối tiếp tốc độ cao nhất. Mỗi bộ phát tín hiệu đa năng có thể tạo ra một số lượng tín hiệu hầu như không giới hạn – tương tự hoặc số, lý tưởng hoặc méo, tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh. Từ các dạng sóng dữ liệu nối tiếp tốc độ cao để kiểm tra máy thu, đến bộ phát hàm chức năng tùy ý cho các tín hiệu phổ biến, các bộ phát tín hiệu Tektronix có thể đáp ứng các thách thức gỡ lỗi của bạn.  
  1. Máy phát hàm chức năng
  2. Máy phát dạng sóng
  3. Máy phát tín hiệu vector