Bộ thiết bị đo đường cong V-I

Việc sử dụng và phát triển các linh kiện bán dẫn như MOSFETS, IGBTs, diodes và các linh kiện công suất cao khác, yêu cầu một thiết bị đo và phân tích toàn diện các yếu tố như: Điện áp đánh thủng, dòng điện trạng thái, điện dung… Keithley cung cấp các cấu hình Parametric Curve Tracer công suất cao để hỗ trợ đầy đủ các loại thiết bị và thông số thử nghiệm. Các cấu hình này bắt chước gần giống hơn các máy dò đường cong Tektronix I-V cũ.

Các cấu hình của Keithley’s Parametric Curve Tracer bao gồm mọi thứ cần thiết để kỹ sư mô tả đặc tính phát triển một hệ thống thử nghiệm hoàn chỉnh một cách nhanh chóng. Các cấu hình này cũng là mô-đun, vì vậy chúng có thể được nâng cấp trong tương lai và các công cụ riêng lẻ như nguồn đo lường (SMU) có thể được sử dụng cho các ứng dụng khác.

Call Now Button
Contact Me on Zalo