Hệ thống kiẻm tra thông số linh kiện bán dẫn

Các công nghệ bán dẫn công suất và tương tự ngày nay, bao gồm các thiết bị băng thông rộng như GaN và SiC, yêu cầu thử nghiệm tham số để tối đa hóa hiệu suất đo, cho phép đưa ra thị trường nhanh hơn, hỗ trợ nhiều loại sản phẩm và giảm thiểu chi phí thử nghiệm.

Keithley hoàn toàn đáp ứng những thách thức này trong các ứng dụng quan trọng trong quy trình làm việc. Các giải pháp sản xuất tốc độ cao và giải pháp kiểm tra hoàn toàn có thể tùy chỉnh.

 

Call Now Button
Contact Me on Zalo