Nguồn một chiều lưỡng cực/mô phỏng pin IT6400

Đầu ra điện áp/dòng điện lưỡng cực làm cho dòng IT6400 có thể được sử dụng làm nguồn điện hoặc tải điện tử lưỡng cực. Chức năng mô phỏng pin đặc biệt được áp dụng để phát triển và kiểm tra sản xuất tốc độ cao đối với các sản phẩm xác tay, hoạt động bằng pin. IT6400 có thời gian chuyển tiếp cực nhanh, nhỏ hơn 20 μs và độ phân giải lên đến 1 nA. Thay đổi chế độ hoạt động đạt được mức tăng điện áp/dòng điện nhanh và không bị quá ngưỡng, thời gian tăng lên đến 150μs. Dòng IT6400 có thể được sử dụng rộng rãi trong kiểm tra các sản phẩm chạy bằng xách tay hoạt động bằng pin, kiểm tra bộ nguồn di động, kiểm tra đèn LED và các lĩnh vực khác.

Download Tài Liệu

 

 

 

 

 

Call Now Button
Contact Me on Zalo