RES SMT 360™ Multi-GNSS Timing Module

Module RES SMT 360 ™ của Trimble là một bộ thu định thời đa GNSS (GPS, GLONASS, BEIDOU và Galileo). RES SMT 360 được thiết kế để cung cấp xung thời gian chính xác cho việc đồng bộ hóa các trạm gốc 4G / 5G hoặc các hệ thống khác yêu cầu đầu ra chính xác xung trên giây (PPS). Module được đóng gói sẵn trên bề mặt 19x19mm rất lý tưởng để nhúng vào giải pháp máy chủ của bạn.

Khi hoạt động ở Chế độ xác định thời gian quá mức (Over-Determined Timing Mode), độ chính xác của xung trên giây (PPS) là trong vòng 15 nano giây của GNSS / UTC.

Module định thời RES SMT 360 ™ bao gồm nhiều tính năng định thời tiêu chuẩn của Trimble, bao gồm thuật toán Giám sát tính toàn vẹn tự động của bộ thu thời gian (T-RAIM), tự khảo sát tự động và xử lý GNSS của bộ dao động để cung cấp tần số tham chiếu chính xác.

Download Tài Liệu
Call Now Button
Contact Me on Zalo