Các dịch vụ cung cấp

Dịch vụ sửa chữa thiết bị đo

Dịch vụ hiệu chuẩn máy đo

Cho thuê đường truyền

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ

  • Email: info@tekscom.com.vn
  • Phone: (024) 22.468.768
  • Fax: 024.3795 9911