Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Tải điện tử DC đa kênh IT8700

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 80V-500V
Current: 15A-120A
Power: 200W-600W
1.000$1.600$

Tải điện tử DC đa kênh IT8700P+

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 2V-600V
Current: 15A-120A
Power: 100W-600W
1.000$1.500$

Tải điện tử DC điều khiển kỹ thuật số IT8211

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 60V-60V
Current: 30A-30A
Power: 150W-150W
1.234$

Tải điện tử DC hiệu suất cao IT8400

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 600V-1200V
Current: 75A-1350A
Power: 6000W-54000W
11.690$101.890$

Tải điện tử DC IT-M3800

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 10V-1500V
Current: 3A-720A
Power: 12W-12000W
3.105$10.540$

Tải điện tử DC IT8000

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 80V-2250V
Current: 25A-2040A
Power: 5000W-144000W
6.800$149.400$

Tải điện tử DC IT8800

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 120V-500V
Current: 15A-480A
Power: 150W-6000W
890$12.790$

Tải điện tử DC IT8900A/E

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 150V-1200V
Current: 80A-2400A
Power: 2000W-54000W
3.870$93.845$

Tải điện tử lập trình DC IT8500+

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 120V-800V
Current: 5A-240A
Power: 150W-3000W
446$1.628$

Tải điện tử lập trình DC IT8500G+

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 40V-600V
Current: 15A-200A
Power: 150W-600W
652$1.258$

Tải điện tử tái tạo DC IT-M3300

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 60V-600V
Current: 3A-30A
Power: 200W-800W
1.000$2.500$

Tải lập trình DC đa kênh IT8700P

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 80V-500V
Current: 15A-120A
Power: 200W-600W
1.300$2.500$