Thiết bị bán dẫn/ mạch tích hợp

Chất bán dẫn dùng để chỉ vật liệu có độ dẫn điện nằm giữa chất dẫn và chất cách điện ở nhiệt độ thường. Các sản phẩm bán dẫn chủ yếu được chia thành bốn loại, bao gồm các mạch tích hợp (IC), các thiết bị quang điện tử, các thiết bị  riêng biệt khác và cảm biến. ITECH cung cấp các giải pháp toàn diện phù hợp cho các ứng dụng khác nhau trong các lĩnh vực: mạch tích hợp IC, laser bán dẫn, thiết bị chiếu sáng quang điện tử, điốt, bóng bán dẫn, FET, thyristor, IGBT, cầu chì, rơle và thiết bị và cảm biến rời rạc khác. Trong số đó, chẳng hạn như kiểm tra lão hóa IC, kiểm tra cấp nguồn, kiểm tra tính liên tục của các thiết bị riêng biệt, đặc biệt là kiểm tra laser bán dẫn, dựa vào chức năng cài đặt ưu tiên CC / CV của IT6000C và chức năng điều chỉnh tốc độ vòng lặp, có thể triệt tiêu hiệu quả quá mức khởi động