Thiết bị điện cơ

Cơ điện bao gồm kỹ thuật điện và kỹ thuật cơ khí. Ví dụ, công tắc thủ công là một thành phần. Tín hiệu điện tạo ra chuyển động cơ học. Mặt khác, chuyển động cơ học cũng có thể tạo ra tín hiệu điện. Đây là về lý thuyết điện từ. Động cơ DC có thể tạo ra năng lượng bằng chuyển động cơ học (như một máy phát công suất) hoặc cung cấp năng lượng cho chuyển động cơ học (như một động cơ).

Các công cụ củaITECH có thể được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng này. Lấy ví dụ về IT6000C / IT6500C, chúng có hiệu suất tuyệt vời trong thử nghiệm khởi động động cơ.

Sản phẩm liên quan

Tải điện tử AC IT8600

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 15V-420V
Current: 20A-160A
Power: 1800W-144000W
4.000$10.000$

Tải điện tử DC IT8900A/E

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 150V-1200V
Current: 80A-2400A
Power: 2000W-54000W
3.870$93.845$

Nguồn lập trình DC IT6000B

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 80V-2250V
Current: 25A-2040A
Power: 5000W-144000W
1.000$2.500$

Nguồn lập trình DC hai chiều IT6000C

Hãng sản xuất: Itech
Voltage: 80V-2250V
Current: 25A-2040A
Power: 5000W-144000W
1.200$2.300$